Geen categorie

Maakt AI kunstenaars overbodig?

Geplaatst op:

Technologie heeft een grote invloed op ons dagelijks leven. Dat is door de eeuwen heen ook altijd zo geweest maar het lijkt steeds sneller te gaan. De meeste mensen zijn inmiddels gewend aan de computer en het internet. De jongere generaties zullen zich niet voor kunnen stellen hoe een leven zonder die moderne verworvenheden moet zijn geweest. Maar inmiddels is er ook 3D printing, algoritmes, genmanipulatie en AI (kunstmatige intelligentie met leercapaciteit).

Inspiratie

Beleggen in kunst, is dat zinvol?

Geplaatst op:

Indien je op enige manier al aan het beleggen bent, heb je ongetwijfeld al geleerd dat spreiding een must is en dat er op vele manieren kan worden belegd. Kunst is zeker ook een categorie. Net zoals bij andere methodes van beleggen is een dikke portemonnee niet meer noodzakelijk om te investeren  in kunst. Ook met kleine bedragen kan je al een aardige collectie opbouwen. Toch is beleggen in kunst beslist anders dan bijvoorbeeld in aandelen of digitale munten. Hieronder staan een aantal zaken op een rijtje.

Geen categorie

De renaissance, bloeitijd van vervalsingen

Geplaatst op:

Kunst wordt al nagemaakt en vervangen sinds deze bestaat, maar in de westerse wereld was met name de renaissance het startpunt van vervalsingen op grote schaal al werd dat beslist niet altijd zo gezien. De renaissance (wedergeboorte) beslaat de periode van de 14e tot de 16e eeuw. De term komt overigens pas in de 19e eeuw voor. In de kunst ontstond er weer belangstelling voor de oudheid. Dat gold overigens ook voor wetenschappelijke zaken. In Rome (Romeinse rijk), Griekenland en Egypte lagen de voorbeelden letterlijk voor het opgraven. Nadat kunstenaars zich eeuwenlang niet hadden bekommerd om zaken als verhoudingen, perspectief en licht, zag men nu weer in hoezeer de klassieke kunst juist die zaken had geperfectioneerd en dat wilde de nieuwe generatie kunstenaars ook navolgen. Voorbeelden waren daar uiteraard ideaal voor.

Beroemde kunstenaars / Hollandse meesters

Hoe werd Johannes Vermeer beroemd en gebruikte hij een camera obscura?

Geplaatst op:

Het jaar 2023 is Johannes Vermeer jaar met een schitterende expositie van het grootste deel van zijn werk. Algemeen wordt Vermeer gezien als een van de beste Hollandse meesters ooit. Toch werd Vermeer (1632-1675) pas echt beroemd in de 19e eeuw. Inmiddels is er al veel onderzoek gedaan naar zijn werk. Hoe werd hij eigenlijk beroemd en maakte hij gebruik van de camera obscura?

Inspiratie

Hoe is kunst ontstaan? De geschiedenis van kunst

Geplaatst op:

Hoe is kunst eigenlijk ontstaan? Om daar een antwoord op te kunnen geven, moeten we behoorlijk ver terug in de tijd, verder dan je wellicht dacht. De geschiedenis van kunst gaat namelijk terug tot de prehistorie. Maar laten we eerst kort ingaan op de vraag wat we verstaan onder kunst. Daarna duiken we in de geschiedenis van de kunst.