Exposities

Pokémon in het Van Gogh museum

Vanaf donderdag 28 september is het zover. In het Amsterdamse Van Gogh museum is ook Pokémon-kunst te zien. Daarbij kan je denken aan een portret van Pikachu in de bekende stijl van Van Gogh met bruine hoed. En uiteraard is er ook een werk met zonnebloemen waarin de Pokémon Sunfower is verwerkt. Is dit een stunt of een vroege 1 april grap? Nee, het is een serieuze uitbreiding van de collectie waarvan de conservator van het museum hoge verwachtingen heeft.

Musea

Het Kunstgemaal bij Bronkhorst

Het dorpje Bronkhorst ligt aan de Grote Beek, een aftakking van de IJssel. Bij de uiterwaarden woonden de arme boeren. Hun koeien genoten van het sappige gras vlak bij de rivier. Maar de IJssel was grillig en regelmatig stroomde de rivier over. Dan moesten de boeren hun koeien weghalen en onderbrengen bij de rijke boeren op hoger gelegen gronden. Vanwege de vergoedingen die daarvoor moesten worden betaald, werden de rijke boeren nog rijker en de armen nog armer. In het bij de uiterwaarden gelegen gedeelte van Bronkhorst had iedere boerderij over een roeiboot om over vervoer te kunnen beschikken als de rivier overstroomde. Het dorp is vandaag de dag authentiek en zeker de moeite van een bezoek waard.

Geen categorie

De renaissance, bloeitijd van vervalsingen

Kunst wordt al nagemaakt en vervangen sinds deze bestaat, maar in de westerse wereld was met name de renaissance het startpunt van vervalsingen op grote schaal al werd dat beslist niet altijd zo gezien. De renaissance (wedergeboorte) beslaat de periode van de 14e tot de 16e eeuw. De term komt overigens pas in de 19e eeuw voor. In de kunst ontstond er weer belangstelling voor de oudheid. Dat gold overigens ook voor wetenschappelijke zaken. In Rome (Romeinse rijk), Griekenland en Egypte lagen de voorbeelden letterlijk voor het opgraven. Nadat kunstenaars zich eeuwenlang niet hadden bekommerd om zaken als verhoudingen, perspectief en licht, zag men nu weer in hoezeer de klassieke kunst juist die zaken had geperfectioneerd en dat wilde de nieuwe generatie kunstenaars ook navolgen. Voorbeelden waren daar uiteraard ideaal voor.

Abstracte kunst, Beroemde kunstenaars

10 weetjes over Piet Mondriaan

Vraag een willekeurige buitenlander om 3 bekende Nederlandse schilders te noemen en dan is het vrijwel zeker dat je Rembrandt, Van Gogh en Mondriaan te horen krijgt. Van de eerste twee meesters zijn bijzondere verhalen bekend. Maar wie was Piet Mondriaan (1872-1944) eigenlijk? Op de foto zien we een zo te zien saaie, strenge man met een bril en een foute snor. Eerder een onderwijzer dan een pionier van de abstracte kunst. De volgende 10 weetjes over Piet Mondriaan maken wellicht wat meer duidelijk over deze bijzondere kunstenaar.

Beroemde kunstenaars

Cosimo Cavallaro: een omstreden kunstenaar

Ze zijn er gedurende de gehele kunstgeschiedenis geweest: omstreden kunstenaars waarbij een deel van het publiek het werk niet meer als kunst ziet en er zelfs bedreigingen komen als er grenzen overschreden lijken te worden. Dat is beslist het geval met Cosimo Cavallaro. Hij werd in 1961 geboren in Montréal, Canada en is van Italiaanse afkomst. Hij noemt zichzelf een voedselkunstenaar met een grote voorkeur voor kaas.