Geen categorie / Kerst

De geboorte van Christus in de kunstgeschiedenis

Geplaatst op:

Kerstmis is weer aanstaande en op die dag vieren we de geboorte van Jezus. Het is een van de belangrijkste gebeurtenissen in het Christendom en het tafereel is vereeuwigd door kunstenaars gedurende de gehele geschiedenis. Dat is minder vanzelfsprekend dat het wellicht lijkt. Tot op de dag van vandaag zijn er binnen het christelijk geloof bezwaren tegen het afbeelden van God die mens werd. In de rooms-katholieke  opvattingen is dat nooit een bezwaar geweest behalve als ongelovigen deze keuze  maakten voor hun kunst.

Geen categorie

Mag je lachen om kunst? Het dadaïsme

Geplaatst op:

Er is geen vaste definitie van wat kunst nu precies inhoudt. Wat als kunst moet worden gezien en wat er buiten valt, is voortdurend onderhevig aan discussie naarmate deze zich verder ontwikkelt. Wat wel opvalt is dat kunst in het algemeen wordt gezien als iets dat bijzonder en zelfs verheven is. Lachen om kunst lijkt niet aan de orde en zelfs een belediging van de kunstenaar. Toch is er er periode geweest waarin kunstenaars zich verzetten tegen die opvatting dat kunst niet bij het alledaagse behoort maar meer moet zijn. Het dadaïsme duurde niet lang maar heeft zijn sporen tot op heden in de kunst nagelaten.

Geen categorie

Kunst en oorlog: Guernica van Picasso, betekenis & waar te zien

Geplaatst op:

Oorlog is iets van alle tijden lijkt het nu de conflicten steeds dichterbij komen. De wreedheid en de onmenselijkheid hoort bij iedere oorlog. Kunst heeft net als alle andere menselijke activiteiten te maken met die verschrikkelijke gebeurtenissen. Toch is er in de westerse kunst een duidelijke scheidslijn te ontdekken in de manier waarop oorlog wordt  afgebeeld door de kunstenaars. Hoe zit dat met oorlog in de kunst?

Geen categorie

De renaissance, bloeitijd van vervalsingen

Geplaatst op:

Kunst wordt al nagemaakt en vervangen sinds deze bestaat, maar in de westerse wereld was met name de renaissance het startpunt van vervalsingen op grote schaal al werd dat beslist niet altijd zo gezien. De renaissance (wedergeboorte) beslaat de periode van de 14e tot de 16e eeuw. De term komt overigens pas in de 19e eeuw voor. In de kunst ontstond er weer belangstelling voor de oudheid. Dat gold overigens ook voor wetenschappelijke zaken. In Rome (Romeinse rijk), Griekenland en Egypte lagen de voorbeelden letterlijk voor het opgraven. Nadat kunstenaars zich eeuwenlang niet hadden bekommerd om zaken als verhoudingen, perspectief en licht, zag men nu weer in hoezeer de klassieke kunst juist die zaken had geperfectioneerd en dat wilde de nieuwe generatie kunstenaars ook navolgen. Voorbeelden waren daar uiteraard ideaal voor.

Geen categorie

Het Rijksmuseum in Amsterdam

Geplaatst op:

Er zijn 16 rijksmusea in ons land, maar dat in Amsterdam is veruit het meest populair. Hier komen per jaar ongeveer 3 miljoen bezoekers en een van de meest bekende pronkstukken is uiteraard de Nachtwacht. Maar hoe is de collectie bij elkaar gebracht en waar en waarom is het museum gestart? Hieronder kan je wat meer over de geschiedenis van het bekendste museum van Nederland lezen.

Geen categorie

Hermitage Sint-Petersburg, de geschiedenis en de 10 beroemdste werken

Geplaatst op:

De collectie van de Hermitage in Sint Petersburg is indrukwekkend. Zo groot dat deze nooit tegelijkertijd kan worden geëxposeerd. Wellicht dat westerse bezoekers voorlopig het met beelden moeten doen, omdat een bezoek aan Rusland momenteel bepaald niet voor de hand ligt. Hieronder kun je wat meer lezen over het ontstaan van dit bijzondere museum, dat momenteel een oppervlakte heeft van ongeveer 70.000 m2 verdeeld over meerdere panden. Verder lichten we de beroemdste werken van de Hermitage uit.