Impressionisme, Kunststromingen

Het impressionisme, de kenmerken en bekendste werken van deze kunststroming

Het impressionisme, wat weten we eigenlijk over deze kunststroming? Wie waren de belangrijkste vertegenwoordigers en wat zijn de bekendste kunstwerken uit het impressionisme? In dit artikel nemen we je mee op reis door deze kunststroming, die een grote invloed heeft gehad op de hedendaagse kunst.