Geen categorie

Maakt AI kunstenaars overbodig?

Geplaatst op:

Technologie heeft een grote invloed op ons dagelijks leven. Dat is door de eeuwen heen ook altijd zo geweest maar het lijkt steeds sneller te gaan. De meeste mensen zijn inmiddels gewend aan de computer en het internet. De jongere generaties zullen zich niet voor kunnen stellen hoe een leven zonder die moderne verworvenheden moet zijn geweest. Maar inmiddels is er ook 3D printing, algoritmes, genmanipulatie en AI (kunstmatige intelligentie met leercapaciteit).